Wprowadzenie

źródło: http://s3.egospodarka.pl/grafika/sprzedaz-konsumencka/Sprzedaz-konsumencka-JMveEH.jpg
Codziennie spotykamy się ze sprzedażą konsumencką, czyli wtedy, gdy podmiot gospodarczy sprzedaje rzecz ruchomą konsumentowi, a więc osobie, która wykorzysta ją do zaspokojenia potrzeb niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia, czy towar zostanie zakupiony w tradycyjnym sklepie czy od akwizytora odwiedzającego nasze mieszkanie, czy też zamówiony z katalogu, czy może transakcja będzie zawarta przez internet. Ważne jest, że stronami umowy są: konsument – nabywający dobra  oraz przedsiębiorca – sprzedający oraz że relacje pomiędzy nimi określa Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.  która mówi o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. 
Zajęcia mają pomóc przezwyciężyć przeszkody w składaniu reklamacji, czyli wyposażyć w niezbędną wiedzę z zakresu prawa oraz umiejętność dbania o swoje interesy w sposób stanowczy i uczciwy.
źródło: http://www.kodeks-cywilny.pl/i/kc_02.gif